ØSTFOLD FRIVILLIGSENTRALER

I Østfold er det 19 Frivilligsentraler som nå har stiftet et eget nettverk hvor de daglige lederne samles regelmessig. Sammen med nettverk i Akershus, Buskerud og Norges Frivilligsentraler vil vi jobbe for å styrke og synliggjøre våre sentraler, slik at våre rammebetingelser blir best mulig. Sammen skal vi også jobbe for å få faglig påfyll ved å arrangere kurs og konferanser i samarbeid med andre organisasjoner.

Aldersgruppe: For alle

2023 © Aremark frivilligsentral