TRIVSELSKLUBB

På Aktivitetsstua møtes ofte 20 voksne damer. De elsker håndarbeid og det å sitte sammen og prate. Hele 14 frivillige (også damer) tar på tur oppgaven med å organisere aktiviteten, koker kaffe og har mye godt. Det skaper mye latter :)

Utlodning av praktiske gevinster.

Flexx har tilbud som kjører deg helt til døra.

Det er plass til flere rundt bordet på Aktivitetsstua:) du er hjertelig velkommen


2023 © Aremark frivilligsentral