Torsdag 6 Juni
kl. 11:00 BRUKTSTUA Bruktstua
Et skattkammer :)

Drives av 12 frivillige. En sosial møteplass hvor brukte klær og ting får et nytt liv. Overskuddet av denne virksomheten går tilbake til lokalsamfunnet til de som trenger det. Både barn og voksne.

2019 © Aremark frivilligsentral